عنوان : دیدار سیداحمدموسوی وادقانی بامردم ورامین

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/20
  • تعداد بازدید : 216
خلاصه

دیدار آیت االه سید احمد موسوی وادقانی با مردم ورامین

توضیحات

دیدار آیت الله سید احمد موسوی وادقانی با مردم ولایت مدار ورامین

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/20
  • تعداد بازدید : 216
نظرات
ارسال نظرات