عنوان : اعلام حمایت فرزند ری از آیت اله سید احمد موسوی وادقانی

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/13
  • تعداد بازدید : 459
خلاصه

امیر دکتر سید اصغر آزوره از کاندیدای میان دوره ای مجلیس شورای اسلامی حمایت خویش را از آیت اله سید احمئی موسوی وادقانی اعلام نمود 

توضیحات

قابل توجه است امیر دکتر سید اصغر آزوره از فعالین امرای ارتش می باشد که فعالیت های گوناگونی بخصوص در زمینه ورزش داشته است همچنین ایشان ازکاندیدای ریاست فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران بوده است 

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/13
  • تعداد بازدید : 459
نظرات
ارسال نظرات