عنوان : اعلام حمایت مردم باقرشهر از آیت اله سید احمد موسوی وادقانی

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/20
  • تعداد بازدید : 649
خلاصه

جمع فعالی از مردم باقرشهر با حضور در ستاد مرکزی آیت اله موسوی وادقانی 

توضیحات

ضمن اعلام حداکثری در انتخابات پیش رو حمایت خود را از این سید بزرگوار اعلام نمودند 

00000000000 SuperVisor SuperVisor 1400/03/20
  • تعداد بازدید : 649
نظرات
ارسال نظرات