لیست خبرها

بیعت مردم شهید پرور ورامین با آیت اله موسوی وادقانی

دیدار آیت سید احمد موسوی وادقانی با مردم شهید پرور شهرستان ورامین صورت پذیرفت

مشاهده کامل

سخنان سید احمد موسوی وادقانی

سخنرانی سید احمد موسوی وادقانی

مشاهده کامل

آیت اله سید احمد موسوی وادقانی

آیت اله سید احمد موسوی وادقانی

مشاهده کامل

حمایت از سید احمد موسوی وادقانی

حمایت مردم از سید احمد موسوی وادقانی

مشاهده کامل

آیت الله سید احمد موسوی وادقانی :جمهوری اسلامی ایران حرم است

آیت الله سید احمد موسوی وادقانی درجمع حاضرین مسجد ارشاد ضمن تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات 

مشاهده کامل